سبوس برنج پایدارشده

روغن سبوس برنج

مشتقات سبوس برنج

آنالیز

مراسم رونمایی

مراسم رونمایی

رونمایی

سبوس برنج مهدیار

مصاحبه خبر 21

مهدیار

آدرس:مشهد - بلوار شهید کلانتری - حد فاصل میدان جمهوری اسلامی و میدان جهاد - مرکز رشد فناوری کشاورزی،منابع طبیعی و صنایع غذایی - طبقه دوم - اتاق 208
پست الکترونیک: info@mahdiyarco.com
تلفن: 38717198-051
موبایل: 09159010650
https://telegram.me/mahdiyarco