نمک طبیعی دریا

Natural Sea Salt

نمک طبیعی دریا حاصل از تبخیر آب دریا و اقیانوس ها بوده و معمولا از نمک های معمولی گران تر است. مهمترین مسئله در نمک طبیعی دریا، عاری بودن آن از فلزات سنگین و مضر برای انسان است. به همین دلیل در محصولات مهدیار از نمک طبیعی دریا با نشان استاندارد و سیب سلامت استفاده می شود. همچنین از نمک طبیعی دریا بیشتر به عنوان چاشنی در غذا، پخت و پز، درمان دردها و بیماریها، لوازم آرایشی و برای حفظ مواد غذایی استفاده می شود.