سیب سلامت

IR F.D.A Approved

سیب سلامت در واقع نشان و علامت سازمان غذا و دارو است. سازمان غذا و دارو این نشان را بر روی محصولاتی قرار می دهد که فاکتورهای سلامتی ای که این سازمان تعیین کرده است را داشته باشند. سیب سلامت مهری بر تایید سالم بودن محصول است و این اطمینان را به مصرف کننده می دهد که محصولات مهدیار تمامی آزمایشات و آزمون های این سازمان را با موفقیت پشت سر گذاشته است.